Postawy wobec pieniędzy. 4 typy, które musisz znać!

Inwestycje w pożyczki, social lending

Postawy wobec pieniędzy. 4 typy, które musisz znać!


Jedni wolą przez lata tkwić na bezpiecznym stanowisku doceniając uroki comiesięcznej stabilnej pensji, a inni zakładają kolejną spółkę, lawirują między odmiennymi branżami, pomnażają kapitał i pomyślnie realizują kolejne inwestycje. Są też jednak tacy, którzy ledwo wiążą koniec z końcem i z niepokojem zastanawiają się czy starczy na kolejną ratę. Wiemy co odróżnia te trzy kategorie ludzi? Postawy wobec pieniędzy!

Negatywne wyobrażenia o bogactwie, brak wiedzy ekonomicznej a może zwyczajna niechęć do tego by osiągnąć więcej? Jak się okazało wszystkiemu winne są postawy jakimi wykazujemy się wobec pieniędzy.

Postawy wobec pieniędzy

To w jaki sposób pochodzimy do pieniędzy, na ile lekko przychodzi nam ich wydawanie i ile wysiłku i emocji wkładamy w to, by je zdobyć w dużej mierze uzależnione jest od indywidualnych cech psychologicznych, jakie wykazujemy względem wszystkiego co związane z procesami ekonomicznymi. Z tego punktu widzenia tematykę finansową możemy rozpatrywać w kontekście tego, co psychologowie nazywają POSTAWAMI WZGLĘDEM PIENIĘDZY.

Definicja postaw względem pieniędzy

Całokształt czynników, sposób działania, motywów, przekonań oraz indywidualnych predyspozycji determinujących określone reakcje względem pieniędzy.

Do elementów postaw możemy zaliczyć następujące komponenty:

KOMPONENT POZNAWCZY:

wiedza na temat instrumentów finansowych, funkcji pieniędzy, ich znaczenia w obrocie gospodarczym.

KOMPONENT EMOCJONALNY:

czyli stosunek wobec pieniędzy wyrażany za pomocą uczuć i emocji np. niechęć wobec pieniędzy, lęk przed ich utratą, fascynacja zyskiem.

KOMPONENT BEHAWIORALNY:

wszelkie formy aktywności związane z obrotem kapitału np. zarabianie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie, działalność charytatywna, zaciąganie kredytów, windykacja należności.

Symbolicznie czy instrumentalnie? Postawy wobec pieniędzy a emocje

postawy wobec pieniędzy 1 Postawy wobec pieniędzy. 4 typy, które musisz znać!


Myślenie, zarabianie oraz samo posiadanie pieniędzy generuje w większości z nas ogromne emocje. Możemy je kochać lub traktować jako zło konieczne. Bez względu na to, czy są one dla nas źródłem władzy i prestiżu, czy też uważamy, że niepotrzebnie ograniczają one naszą wolność – jedno jest pewne: w kontekście symbolicznego wymiaru postaw niewiele się od siebie różnimy.

Dopóki pieniądze wywołują w nas silne emocje o tyle jedziemy na tym samym wózku. Co innego, gdy pieniądze traktujemy w sposób instrumentalny a na comiesięczne wiązanie końca z końcem patrzymy w sposób chłodny i racjonalny. Oba te światy dały się jednak połączyć w jedną spójną teorię dzielącą ludzi na 4 kategorie.

4 typy postaw wobec pieniędzy:

  1. Niespokojni wielbiciele pieniędzy

Choć postrzegają je jako symbol władzy i prestiżu już na samą myśl o nich odczuwają niepokój. Są świadomi tego, że może ich kiedyś zabraknąć, dlatego wydają je w sposób ostrożny. Skupiają sie na planowaniu wydatków, posługują się gotówką, a do jakichkolwiek zobowiązań finansowych mają awersję.

2. Negujący znaczenie pieniędzy

Są przekonani, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła i niepowodzeń. W kwestiach finansowych nie pozwalają sobie na spontaniczność, a tym bardziej nie wykazują się sumiennością. Podobnie jak ich poprzednicy nie podejmują zobowiązań finansowych. Jeżeli już to czynią, to nie spieszą się z ich spłatą. W końcu pieniądze nie są dla nich miarą żadnej wartości.

3. Niezaangażowani hedoniści

Kwestie finansowe nie spędzają im snu z powiek, bo zwyczajnie się nimi nie przejmują. Wychodzą z założenia, że pieniądze nie świadczą o ich sukcesie, a tym bardziej szczęścia nie dają. To właśnie z tego powodu tak łatwo je wydają i niezbyt dokładnie kontrolują. Chętnie korzystają z bezgotówkowych form płatności i często zaciągają zobowiązania finansowe. Pracują i dobrze zarabiają, więc na wiele mogą sobie pozwolić.

4. Refleksyjni zarządcy

W sposób sumienny i ugodowy zarządzają swoimi zasobami, efektywnie wykorzystują czas i konsekwentnie realizują postawione sobie cele. Do finansów podchodzą racjonalnie, a pieniądze traktują jako narzędzie do ich realizacji. Są przy tym wrażliwi na problemy innych i cenią stabilizację.

Dajcie znać, do której grupy możecie się zaliczyć!

Ten artykuł może Cię zainteresować:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *