Platforma inwestycyjna – jak wybrać najlepszą?

Inwestycje w pożyczki, social lending

Platforma inwestycyjna – jak wybrać najlepszą?

Potencjał pożyczek społecznościowych (social lending) jest duży. Zwłaszcza, że mogą one skutecznie wypełnić lukę na rynku kapitałowym, a tym samym zagrozić tradycyjnym usługom bankowym. Odpowiednia platforma inwestycyjna powinna zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Decydując się na konkretny model inwestycyjny, w pierwszej kolejności sprawdź czy pożyczkobiorca (oraz inwestor) objęci zostali dodatkową ochroną. Czym jeszcze należy kierować się przy wyborze idealnej platformy ?


Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze idealnej platformy inwestycyjnej? Jak się okazało, wprowadzone w styczniu (2018) zmiany w prawie, odbiły się szerokim echem w całych środowisku inwestycyjnym. Narzuciły szereg regulacji formalno-prawnych, z których powinny wywiązać się firmy obsługujące serwisy social lendingowe. Wejście w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku (zmieniającej  podejście organów nadzorczych do tych podmiotów)  wzbudziło w środowisku inwestycyjnym pewne zamieszanie.

Platforma inwestycyjna – jak wybrać najlepszą?

Platform pośredniczących pomiędzy pożyczkobiorcami, a osobami chcącymi w te pożyczki zainwestować, na polskim rynku, jest co najmniej kilka. Wybór serwisu najlepiej spełniającego oczekiwania inwestorów wymaga przeprowadzenia niełatwej analizy – zwłaszcza z uwagi na  wspomnianą wcześniej zmianę przepisów w oparciu, o które działają wszystkie tego typu podmioty.

„Od czego zacząć inwestowanie?”
„Na co powinien zwrócić uwagę początkujący Inwestor”?

To pytania, które coraz częściej  zdarza nam się otrzymywać od Internautów. Z tego powodu przygotowaliśmy kilka porad, które ułatwią wybór najlepszej strategii inwestowania.    
 

%name Platforma inwestycyjna   jak wybrać najlepszą?

Współczynnik spłacalności pożyczek

To jeden z najistotniejszych parametrów, na który należy zwrócić uwagę. Inwestycje w pożyczki społecznościowe mają bowiem sens wtedy, kiedy spłata rat przebiega według ustalonego wcześniej harmonogramu. Im współczynnik ten jest wyższy i bliżej mu do wskaźników bankowych, tym pewniej powinien czuć się inwestor.

Wysokość wskaźnika to jednak nie wszystko. Jak się okazało, aktualizacja danych w tym zakresie nie dla wszystkich platform wydaje się konieczna. Co gorsza nie wszystkie serwisy chętnie dzielą się tą wiedzą, co niejako kłóci się z zasadą przejrzystości samego modelu inwestycyjnego.

RADA DLA CIEBIE:
Porównaj współczynniki spłacalności rat na wybranych platformach. Sprawdź kiedy ostatnio wskaźnik ten był aktualizowany. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta.   
 

Przewidywany zysk z inwestycji

Choć niektóre platformy kuszą ponadprzeciętnymi zyskami (nawet 48%), warto wykazać się w tym względzie pewną dozą obiektywizmu. Ekonomiczna racjonalność podpowiada, że oferowanie zysku na poziomie kilkudziesięcioprocentowym powinno budzić pewien niepokój. Jeśli założymy, że za operatorem inwestycji stoi sieć pracowników zajmujących się skuteczną obsługą udzielonej pożyczki, zysk inwestora nie może być tak wysoki. W tej sytuacji nierealny poziom zyskowności mógłby skutkować dwojako:

  1. Znalezienie pożyczkobiorcy zainteresowanego wzięciem pożyczki obciążonej tak dużym oprocentowaniem byłoby co najmniej trudne.
     
  2. Poziom spłacalności rat (przy niskich kosztach związanych z weryfikacją pożyczkobiorców) byłby niewielki, a ewentualna ściągalność zadłużenia mało skuteczna.
     

RADA DLA CIEBIE:
Porównaj poziom zyskowności na wybranych platformach. Postaraj się oszacować, jaki będzie zysk z inwencji.  Do tematu oczekiwanego zwrotu podchodź racjonalnie.  

 

Opłaty za korzystanie z serwisu

%name Platforma inwestycyjna   jak wybrać najlepszą?

Ograniczenie opłat i prowizji pobieranych przez firmy obsługujące dokonane inwestycje niejako automatycznie wynika z samej idei social lending. Pożyczki udzielone w oparciu o tę formułę z założenia powinny być o wiele bardziej korzystne niż tradycyjne formy kredytowania. Inwestując w ten sposób nie jest jednak oczywiste, że nie przyjdzie nam zapłacić za użytkowanie wybranych serwisów. Każdorazowo warto zapoznać się z cennikami możliwych opłat. Czego mogą one dotyczyć? Weryfikacji konta, obsługi inwestycji oraz ściągalności ewentualnego zadłużenia.        

RADA DLA CIEBIE:
Sprawdź czy wybrane przez Ciebie serwisy umożliwiają zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi pobieranych opłat.

Pamiętaj o tym, że 
korzystanie z platformy RFL.com.plnie obliguje użytkownika do uiszczenia żadnych opłat serwisowych. Opłatą weryfikacyjną (1zł), dokonywaną na etapie tworzenia własnego profilu, ostatecznie zasilane jest konto użytkownika.

Wysokość lokowanego kapitału, długość trwania inwestycji, re-inwestycje

To trzy kolejne czynniki kluczowe na etapie wyboru idealnej platformy inwestycyjnej. W subiektywnej ocenie wydaje się, że inwestowanie mniejszych kwot w krótszym okresie czasowym stanowi rozwiązanie korzystniejsze. Ryzyko inwestycyjne jest mniejsze, a  tempo generowania zysków szybsze, zwłaszcza jeśli  istnieje możliwość reinwestowania środków pojawiających się na koncie użytkownika.

Z naszych ustaleń wynika jednak, że nie wszystkie platformy zapewniają możliwość dokonywania Re-inwestycji, ograniczając tym samym ogólny poziom zyskowności.  

Aplikacje finansowe, instrumenty i narzędzia pomocnicze

Z opinii internautów korzystających z tej formy pomnażania kapitału wynika, że jednym z większych udogodnień w zakresie korzystania z platform inwestycyjnych jest dostęp do mobilnych aplikacji wspierających te systemy. Nie we wszystkich przypadkach Inwestorzy zyskują jednak możliwość śledzenia całego procesu obsługi dokonanej inwestycji w czasie rzeczywistym.  

RADA DLA CIEBIE:

Mobilne aplikacje potrafią niezwykle ułatwić życie. Aplikacje finansowe mają to do siebie, że umożliwiają trzymanie ręki na finansowym pulsie.

Spółka z zagranicznym kapitałem?

Zapewne każdy inteligentny inwestor nie raz zastanawiał się nad tym czy powinien ograniczać się tylko do rodzimego podwórka. O ile w kategoriach rynku pracy i ogólnego rozwoju gospodarczego pozyskanie obcego kapitału stanowi szansę na przyspieszony rozwój kraju, o tyle w przypadku pożyczek społecznościowych nie jest to takie oczywiste.

Czy korzystanie z platform zagranicznych jest równie bezpieczne co działanie na rynku polskim?

Patrząc w tym kontekście, nasuwa się  pytanie czy serwisy te uwzględniają skuteczne mechanizmy zabezpieczające interesy inwestorów (analogiczne do cesji wierzytelności). W przypadku najczarniejszego scenariusza, jakim jest niewypłacalność dłużnika, działalność na terenie naszego kraju umożliwia dochodzenie zobowiązań na własną rękę. Lokowanie oszczędności w serwisach zagranicznych rodzi obawę, że starania te będą znacznie droższe, a przy tym mniej skuteczne.     


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *