Ze SŁOWNIKA INWESTORA – 6 haseł inwestycyjnych, które musisz znać! CZ.II

Inwestycje w pożyczki, social lending

Ze SŁOWNIKA INWESTORA – 6 haseł inwestycyjnych, które musisz znać! CZ.II

Poznaj język branży inwestycyjnej! Sprawdź, jakie pojęcia finansowe nie powinny być Ci obce! 

  • Czym jest rynek walutowy FOREX?
     
  • ​Jakie są podstawowe zadania KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO?
     
  • Czym chartakteryzują się OBLIGACJE? O jakim wskaźniku musisz pamiętać zacięgając kredyt w obcej walucie?


FOREX (FOREIGN EXCHANGE)

FOREX to największy na świecie globalny rynek skupiający banki komercyjne i centralne, korporacje międzynarodowe, rządy oraz instytucjonalnych inwestorów dokonujących wymiany walut za pośrednictwem  łączy informatycznych i telefonicznych.

Ma charakter zdecentralizowany, nie podlega nadzorowi giełdy i opiera się na systemie spekulacji dotyczących kierunku zmiany kursów walut. Daje możliwość osiągnięcia szybkich zysków, ale jednocześnie jest niezwykle ryzykownym instrumentem w rękach początkujących inwestorów (wg danych polskich biur maklerskich początkujący inwestor traci cały zainwestowany kapitał w ciągu 2-6 miesięcy!).

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Komisja Nadzoru Finansowego to organ administracji publicznej czuwający nad prawidłowym funkcjonowaniem sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego oraz emerytalnego. Sprawuje nadzór nad  instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz kasami spółdzielczymi. Ma zapewnić bezpieczeństwo oraz stabilność rynku finansowego.


OBLIGACJE

Obligacje to instrument finansowy o charakterze dłużnym, co oznacza, że emitent obligacji staje się dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do wykonania określonego świadczenia. W praktyce mechanizm ten jest formą kredytu/zadłużania się Skarbu Państwa u jego obywateli (albo u inwestorów zagranicznych).

POŻYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE (SOCIAL LENDINGPEER TO PEER)

Model social lending to specyficzna forma finansowania, w której jednoczesny system pożyczania i inwestowania odbywa się z pominięciem banków i innych instytucji pożyczkowych, a całość transakcji przebiega za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanych portali internetowych.

Więcej informacji na temat pożyczek społecznościowych znajdziesz w odrębnych artykułach:

SPREAD

Spread, obok prowizji od transakcji oraz podatków, stanowi jeden z rzeczywistych kosztów jakie musi ponieść inwestor. Biorąc kredyt w obcej walucie lub inwestując na rynku walutowym musisz wiedzieć, że jest on problematycznym wskaźnikiem przynajmniej z dwóch powodów:

  1. Spread w sposób realny przekłada się na wysokość spłacanych przez Ciebie rat kapitałowo-odsetkowych.
  2. Spread walutowy jest dodatkową formą zarobku dla banków. Mimo, że zazwyczaj wynosi on kilka procent, jego wartość nie jest stała.

Wyrażany jest w różnicy między ceną kupna i sprzedaży danej waluty lub danego instrumentu finansowego. Z pojęciem tym spotkasz się w sytuacji spłaty kredytu zaciągniętego w obcej walucie, przy wymianie walut w kantorze oraz w trakcie inwestycji na rynku Forex.   

 

Przejdź do kolejnych części SŁOWNIKA INWESTYCYJNEGO:
CZ. I

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *