Aktualizacja systemu: nowe udogodnienia dla Użytkowników

Aktualizacja systemu: nowe udogodnienia dla Użytkowników

Dotychczasowe udogodnienia zostaną wzbogacone o kilka opcji znacznie przyspieszających i ułatwiających zarządzanie inwestycjami. Na wprowadzonych zmianach skorzystają zwłaszcza najbardziej aktywni Inwestorzy. 

Jakich zmian należy się spodziewać?  

- Inwestorzy zyskają możliwość wygodnego pobrania wszystkich dokumentów związanych z dokonanymi inwestycjami .

- Bieżąca aktualizacja formularzy PCC3 (wynikająca np. ze zmiany danych osobowych lub adresowych  Użytkownika) będzie miała charakter automatyczny. Aktualizacja systemowa ma  wyeliminować konieczność „ręcznego” generowania deklaracji, co znacznie wydłużało proces obsługi danej wierzytelności.

- O wpłynięciu wpłat z kilku zakupionych pożyczek poinformujemy Państwa za pośrednictwem jednego powiadomienia. 

Na wszelkie sugestie dotyczące propozycji kolejnych udogodnień  czekamy pod adresem mailowym: kontakt@RFL.com.pl.