Z nami jesteś bezpieczny Program Zwrotu kapitału

Program Zwrotu Kapitału (PZK) to dodatkowe zabezpieczenie Inwestora, dostępne na portalu RFL.com.pl. Właściciel portalu - Look Pożyczka Sp. z o.o., w przypadku problemów z wypłacalnością Pożyczkobiorcy, zwróci inwestorowi niespłacony kapitał - do wysokości ceny, jaką Inwestor zapłacił kupując pożyczkę - w terminie 90 dni od ostatniej wpłaty raty pożyczki. PZK pozwala na znaczące ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, stanowiąc wygodną formę ochrony kapitału dla wszystkich Inwestorów.

Skorzystanie z PZK przez Użytkownika powoduje, iż spodziewany zysk z tytułu nabycia Umowy Pożyczki ulegnie pomniejszeniu o 3%. Przed skorzystaniem z PZK zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Zwrotu Kapitału.

Możesz użyć PZK na pożyczkach
oznaczonych znakiem parasola