Słowniczek inwestycyjny

„Bezpieczeństwo” - jest to pojęcie, które wyrażamy ilością gwiazdek. Im więcej gwiazdek tym inwestycja jest bardziej bezpieczna. Wyjaśnienie pojęć opisujących gwiazdki:

  • „Stały klient” - to pożyczkobiorca, który zaciągnął co najmniej jedną pożyczkę, którą spłacił.
  • „Terminowość” - oznacza pożyczkobiorcę, który zaciągnął co najmniej jedną lub więcej pożyczek, które zostały spłacone w terminie lub przed terminem wynikającym z harmonogramu spłaty.
  • „Zaufanie instytucji” - to pojęcie oznacza, że pożyczkobiorca nie posiada negatywnych wpisów instytucji bankowych i pozabankowych w BIK.
  • „Poręczyciel” - to pojęcie, które oznacza, że na wekslu oprócz podpisu pożyczkobiorcy widnieje także podpis poręczyciela. Poręczyciel odpowiada względem wierzyciela (inwestora) jako współdłużnik, znacznie zmniejszając ryzyko dla inwestora.
  • „Weksel” - to słowo oznacza, że do umowy pożyczki dołączony jest podpisany przez pożyczkobiorcę „weksel in blanco”, który jest skuteczną formą zabezpieczenia należności.

 

„Inwestujesz” - oznacza przelanie środków finansowych na konto spółki Look Pożyczka i realne nabycie praw na zasadzie cesji do pożyczki.

 

„Kwota spłaty” - jest to kwota środków, która wpłynie na rzecz inwestora podczas trwania okresu spłaty pożyczki. Czas trwania pożyczki liczony jest od zaksięgowania środków finansowych na koncie spółki Look Pożyczka.

 

„Zarabiasz” - oznacza kwotę, którą inwestor zarobi nabywając prawa do danej pożyczki. Kwota ta podlega opodatkowaniu.

 

„Zebrano” - jest to kwota, która została zebrana przez naszych konsultantów dla inwestora na pożyczkach, w które zainwestował środki finansowe.

 

„Zysk” - oznacza realny procentowy przychód w ujęciu czasu trwania pożyczki. Procentowy zysk liczony jest od kwoty, która znajduje się pod słowem „inwestujesz”.