Ze SŁOWNIKA INWESTORA – czyli podstawowe pojęcia inwestycyjne, które musisz znać CZ.I

Inwestycje w pożyczki, social lending

Ze SŁOWNIKA INWESTORA – czyli podstawowe pojęcia inwestycyjne, które musisz znać CZ.I

Maksymalizacja zysku to cel każdego inwestora. Efektywne inwestowanie wymaga jednak uzyskania niezbędnej wiedzy i umiejętności. Jeśli ciągle zastanawiasz się JAK ZAINWESTOWAĆ lub stawiasz w tym zakresie swoje pierwsze kroki, ten artykuł jest dla Ciebie!

AFILIACJA (PROGRAMY AFILIACYJNE, PROGRAMY PARTNERSKIE)  

To model zarabiania zyskujący w ostatnim czasie coraz większą popularność. Polega na  promowaniu konkretnych produktów i usługw zamian za prowizję naliczaną za określony efekt. Bazuje na kilku modelach rozliczeń m.in.: za kliknięcie (CPC/cost per click), za sprzedaż (CPS/cost per sale), za odwiedzenie poleconej strony (CPV/cost per view).

JAK ZACZĄĆ ZARABIAĆ W PROGRAMIE PARTNERSKIM? 

Z reguły pierwszym krokiem do tego, by zarobić pierwsze pieniądze jest utworzenie darmowego konta w wybranym przez siebie programie afiliacyjnym. Dokonując rejestracji system automatycznie wygeneruje link afiliacyjny pomocny w dalszej promocji. Można go umieścić na swojej stronie internetowej, blogu lub sklepie internetowym.

Niewątpliwą zaletą programów partnerskich jest to, że można je promować na różne sposoby. Link partnerski równie dobrze można wysłać w prywatnej wiadomości mailowej, opublikować w mediach społecznościowych, bądź podzielić się recenzją produktu lub usługi w trakcie spotkania ze znajomymi.   

W przypadku uczestniczenia w programach partnerskich wymóg prowadzenia działalności gospodarczej nie jest konieczny.

Jeśli szukasz dodatkowego źródła dochodu zapoznaj się z zasadami naszego programu partnerskiego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. 

AKCJE

Papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną uprawniający do uzyskania części  wypracowanego przez nią zysku (tzw. dywidenda), części majątku spółki w przypadku jej likwidacji oraz przyznający akcjonariuszowi prawo głosu w trakcie walnego zgromadzenia. Stanowi jeden z najważniejszych instrumentów finansowych w gospodarce.  W zależności od przyjętych kryteriów możemy je podzielić na akcje: imienne i na okaziciela, gotówkowe i aportowe, zwykłe i uprzywilejowane.

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Pojęcie cesji wierzytelności pochodzi od łacińskiego słowa cessio, co w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza „dobrowolne ustąpienie”. Odnosi się do umowy cywilnoprawnej, na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na inną osobę lub podmiot.

Strony podpisujące taką umowę to: osoba cedująca (cedent) oraz cesjonariusz – czyli podmiot, który nabywa daną wierzytelność. Zgodnie z art. 509 Kodeksu Cywilnego w momencie zawarcia cesji wszelkie prawa związane z wierzytelnością (w szczególności roszczenia o zaległe odsetki) przechodzą na nowego nabywcę.

W prawie polskim kwestie związane z cesją wierzytelności regulowane są przez przepisy art. 509-517 Kodeksu Cywilnego.

KIEDY CESJA WIERZYTELNOŚCI NA NAJWIĘKSZE ZASTOSOWANIE? 

Cesja jest rozwiązaniem chętnie wykorzystywanym przez różnego rodzaju przedsiębiorców, którzy nie chcą dochodzić wierzytelności wobec swoich dłużników. Przysługujące im prawa cedowane są więc na inne podmioty (np. firmy windykacyjne), które świadczą usługi w zakresie odzyskiwania należności.   

DYWERSYFIKACJA

Dywersyfikacja to pojęcie, które powinno pojawić się w każdym rzetelnym poradniku inwestycyjnym. Odnosi się bowiem do jednej z najskuteczniejszych metod ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Polega na podziale posiadanych środków między inwestycje zróżnicowane pod względem rodzaju rynku, branży czy rejonu geograficznego. W efekcie czego ewentualne spadki wartości niektórych z nich są rekompensowane wzrostami pozostałych.

CZYM W PRAKTYCE JEST DYWERSYFIKACJA RYZYKA? 

To rozłożenie  posiadanego kapitału między różne opcje i produkty inwestycyjne. Pozwala uniknąć ryzyka związanego z nieoczekiwanymi zmianami na rynkach finansowych, mogącymi skutkować dotkliwymi stratami.  

RADA DLA CIEBIE: 

Pamiętaj, że dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest absolutną koniecznością. Stanowi odzwierciedlenie zasady mówiącej, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Jeśli wszystkie Twoje oszczędności przechowywane są w jednym banku, a cały kapitał inwestycyjny spoczywa na jednym produkcie inwestycyjnym – czas to zmienić. Liczenie na wygenerowanie zysków wyłącznie z jednego produktu może narazić Cię na straty.

Przejdź do kolejnej części SŁOWNIKA INWESTYCYJNEGO.

Odwiedź również naszą platformę windykacyjną!
www.oddaj-kase.com.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *